Έτοιμος ο Ελληνικός νηογνώμονας για επιθεώρηση προκειμένου να εκδίδει και πιστοποιητικά αξιοπλοΐας

Έτοιμος να ανακάμψει ευρωπαϊκά πλέον, είναι ο ελληνικός νηογνώμονας «Hellenic Register of Shipping», ο οποίος με έδρα του τον Πειραιά, δραστηριοποιείται σε επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις αξιοπλοΐας πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και συστημάτων διαχείρισης.

Ο ελληνικός ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός, που κλείνει σήμερα 92 χρόνια ζωής, (ιδρύθηκε το 1919), μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία εθνικής νομοθεσίας έως 500 κόρους, αλλά όχι για πλοία που υπάγονται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, λόγω άρσης της αναγνώρισής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30/08/2010.

Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων σε νέο έλεγχο που διενήργησε πριν από λίγες ημέρες προς τον ελληνικό νηογνώμονα δεν βρήκε καμία παρατήρηση, ενώ ο ναυτιλιακός οργανισμός, που απαρτίζεται από 75 περίπου εξειδικευμένους επιθεωρητές πλοίων, έχει καταθέσει ήδη σχετικό φάκελο έκθεσης προς το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, προκειμένου να επιθεωρηθεί εκ νέου από την EMSA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας) και να πάρει την ευρωπαϊκή εξουσιοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό 391/2009.

Πολλοί μικροί ιδιοκτήτες πλοίων, όπως αυτών στα τουριστικά ημερόπλοια και σε μικρά επιβατηγά, επειδή δεν μπορούν να λάβουν έως σήμερα πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον ελληνικό νηογνώμονα, έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες πιστοποίησης για τα πλοία να είναι χρονοβόρες και το κόστος αρκετά υψηλό.

Μάλιστα πολλοί από τους ξένους νηογνώμονες, δεν δέχονται να εκδώσουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε μικρά πλοία, παρότι είναι αξιόπλοα και ασφαλή, καθώς οι οργανισμοί τους έχουν διαφορετικούς κανονισμούς γι’ αυτά.

Οι ξένοι νηογνώμονες που είναι σήμερα αναγνωρισμένοι από την ελληνική νομοθεσία και τις αρχές, είναι ο βρετανικός «Lloyd’s Register of Shipping», ο γαλλικός «Bureau Veritas», ο αμερικανικός «American Bureau of Shipping», ο νορβηγικός «Det Norske Veritas», ο ιταλικός «Registro Italiano Navale «, ο γερμανικός «Germanischer Lloyd», ο ιαπωνικός «Nippon Kaiji Kyokai και ο ωσικός «Morskoi Registr Russia».

Ο ελληνικός νηογνώμονας «Hellenic Register of Shipping» ενεργεί ως σύμβουλος του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σε τεχνικά θέματα ενώ συμμετέχει και στην ελληνική αντιπροσωπεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization-IMO). Έως σήμερα, με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του είχε συνάψει συνεργασία με τον βρετανικό νηογνώμονα Hellenic Lloyds.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνώμονα είναι ο Γιώργος Βερνίκος ενώ το διοικητικό του συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη.

 

Πηγή: NewsBeast