Ημερίδα με θέμα «Πρωτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος»

Ημερίδα ΣΥΜΟΛ σε συνεργασία με το Γ.Ν. Λευκάδας με θέμα «Πρωτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος»

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

Θεωριτικό μέρος: 10:30 – 13:00

ΚΑΡΠΑ Πρακτική άσκηση: 18:00 – 20:00