Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας για τους λογαριασμούς ύδρευσης

Λευκάδα, 13 Δεκέμβρη 2011

Σας ενημερώνουμε ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης που στάλθηκαν πρόσφατα, αφορούν σε περισσότερα τετράμηνα και αυτό γιατί στον πρώην Δήμο Λευκάδας δεν γίνονταν καταμετρήσεις νερού και δεν εκδίδονταν λογαριασμοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Σε ορισμένες περιοχές οι λογαριασμοί που εκδίδονταν ήταν έναντι της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα σήμερα ύστερα από την πραγματική καταμέτρηση, να παρουσιάζονται μεγάλες χρεώσεις. Οι καταναλώσεις αυτές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα τετράμηνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να μην επιβαρύνει άδικα τους δημότες, αποφάσισε την κατάργηση του κλιμακωτού τιμολογίου και την χρέωση με την κατώτερη κλίμακα 0,44 €/m3, μέχρι την 31η Αυγούστου 2011.

Πληροφορούμε τους δημότες μας ότι για τους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατανοούμε το πρόβλημα, ζητάμε συγνώμη από τους δημότες μας και θέλουμε την κατανόησή σας για το θέμα που δημιουργήθηκε.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ