Δελτίου Τύπου Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Μεγανησίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 11-1-2012  κατόπιν πρόσκλησης της προσωρινά διοικούσας επιτροπής συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου Μεγανησίου, στο music Bar Boom Boom. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία τα μέλη προχώρησαν σε γενική συζήτηση περί της λειτουργίας και οργάνωσης του Συλλόγου.

Αποφασίστηκαν ο μ ό φ ω ν α  τα παρακάτω:

1       Η διεξαγωγή αρχαιρεσιών μετά την παρέλευση του νόμιμου χρόνου κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπους στην ομοσπονδία και ελεγκτικής επιτροπής, την Κυριακή 15-1-2012 και από ώρα 09:00 μέχρι 12:00 στο music Bar Boom Boom .

Αυτοπροτάθηκαν για μέλη της εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών και έγιναν ομόφωνα αποδεκτοί από την Γενική Συνέλευση οι παρακάτω:

ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ                  τηλ. 2645051512-51535

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ      τηλ. 6934380169

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Τσοβόλας)            τηλ. 6934042330

Για αιτήσεις υποψηφιότητας παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να απευθύνονται στους παραπάνω.

2       Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές θα  προβεί σε ανοιχτή

πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους –και πάντα σύμφωνα με το καταστατικό – και θα δέχεται αιτήσεις για την εγγραφή νέων μελών από την επομένη των εκλογών δεδομένου ότι όσα περισσότερα μέλη αριθμεί ο Σύλλογος τόσο ισχυρότερος και δυναμικότερος γίνεται με απώτερο σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή των κλαδικών συμφερόντων των μελών του.

 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ