Το «Μεγανήσι ΙΙ» στο καρνάγιο

Φωτογραφίες από (μάλλον παλιότερη) συντήρηση του δικού μας,  ΟΓ/ΕΓ  «Μεγανήσι ΙΙ», στο Ναυπηγίο Παναγιωτάκη στη Σαλαμίνα.

(Πηγή: www.shipfriends.gr)