Αποφάσεις 1ης και 2ης Συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 1ης και 2ης  Συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου, 21ης Ιανουαρίου 2012

Κατεβάστε και δείτε τις αποφάσεις της Δ.Σ. στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου