Συνεδρίαση Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής και Μικρών Νησιών ΠIN

Μεταξύ των θεμάτων τα λιμάνια του Μεγανησίου & Πρόταση Σαρδέλη για φεστιβαλ Μικρών Νησιών ΠΙΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολικής και Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  Η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής Μικρών Νησιών & Συγκοινωνιακής Σύνδεσης μεταξύ των Νησιών της Π.Ι.Ν. θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή 25 Μαΐου και ώρα 13:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού), προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1ο: «Λιμενικές Ανάγκες Μικρών Νησιών»
2ο: «Φεστιβάλ Μικρών Νησιών»
3ο: «Παρουσίαση Ολοκλήρωση μελέτης ΟΣΑΜΝ»

Λιμενικές ανάγκες μικρών νησιών – εισήγηση Σμαράγδας Σαρδελή

Τα λιμάνια των μικρών νησιών εξυπηρετούν δυο κύριες ανάγκες, η βασική που αποτελεί όρο ζωής για τους κατοίκους και έχει απόλυτη προτεραιότητα είναι η επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
Η δεύτερη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, είναι η αναπτυξιακή ώστε με τη δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας να μπορέσει να διατηρηθεί ενεργός πληθυσμός στα νησιά .
Για τα μικρά νησιά και ιδιαίτερα τα πιο μικρά, που δεν έχουν σημαντικές ξενοδοχειακές υποδομές ούτε τόσο καλή τακτική συγκοινωνία ώστε να προσελκύσουν μαζικό τουρισμό, η επισκεψιμότητα με σκάφη αναψυχής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό για να μην πούμε τον πιο σημαντικό πόρο και παράγοντα διατήρησης του πληθυσμού.
Για τα νησιά αυτά οι λιμενικές υποδομές που μπορούν να προσελκύσουν σκάφη είναι πολύ πιο απαραίτητες από ότι στα μεγαλύτερα νησιά.
Για τους λόγους αυτούς η παρούσα πρόταση διαρθρώνεται σε δύο τμήματα, το πρώτο αφορά στα λιμάνια και στις παρεμβάσεις που αφορούν τη συγκοινωνιακή λειτουργία, το δεύτερο αφορά στις παρεμβάσεις για την αναπτυξιακή – τουριστική λειτουργία, αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι υποδομές είναι κοινές.
Επειδή ο χρόνος ωρίμανσης και κυρίως αδειοδότησης για τα λιμενικά έργα είναι πολύ μεγάλος (ένα έως τρία χρόνια) πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης.
Επί πλέον για το λόγο αυτό το συνολικό κόστος των μελετών που θα επιλεγεί να γίνουν θα μοιραστεί σε δύο με τρία χρόνια.

Σ. Σαρδελή: Οι κάτοικοι των μικρών νησιών «κρατάνε Θερμοπύλες»

Θεωρώ ότι οι λιμενικές υποδομές των Μικρών μας Νησιών αποτελούν θέματα αναγκαιότητας για τα νησιά αυτά, άμεσα συνδεδεμένα με συγκοινωνίες, υγεία και ανάπτυξη και είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις τους. Θα πρέπει να νιώθουμε «άβολα» όταν οι κάτοικοι, ειδικά των μικρότερων νησιών, μένουν αποκλεισμένοι για αρκετές ημέρες όχι μόνο εξαιτίας των φυσικών καιρικών συνθηκών αλλά επειδή τα λιμανάκια τους, για χρόνια τώρα, παραμένουν με τα ίδια άλυτα προβλήματα που με λίγη επιμονή και πολύ θέληση θα είχαν επιλυθεί.  Είναι αδιανόητο οι κάτοικοί τους να μένουν αποκομμένοι για αρκετές μέρες και πολλές φορές να μην έχουν διέξοδο ακόμα και σε σοβαρά θέματα υγείας. Είναι Έλληνες πολίτες, «κρατάνε Θερμοπύλες» και πρέπει να τους στηρίξουμε.

Πρωταρχικός παράγοντας ανάπτυξης η συγκοινωνιακή σύνδεση

Η συγκοινωνιακή σύνδεση των Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν. αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης αλλά και βιωσιμότητας για τα νησιά αυτά και συνδέεται άμεσα με τις λιμενικές Υποδομές – «Πύλες Εισόδου» τους. Η σωστή συγκοινωνιακή σύνδεσή τους, με εξασφάλιση των λιμενικών αναγκών, συνεπάγεται ανάπτυξη και καλύτερη προσβασιμότητα για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες τους.
Μετά από αρκετή επεξεργασία μιας προϋπάρχουσας μελέτης που αφορούσε τα Λιμάνια της Π.Ι.Ν., συσκέψεις και συνεργασία με Δημάρχους, Αντιδημάρχους των Μικρών Νησιών, καταλήξαμε σε προτάσεις που αφορούν στις Λιμενικές Υποδομές και ως προς τις Συγκοινωνιακές Υποδομές αλλά και τις Αναπτυξιακές – Τουριστικές Υποδομές.

Συγκοινωνιακή Λειτουργία

Λιμάνι Αγ. Στέφανου Αυλιωτών
Το Λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, αν και δεν ανήκει σε μικρό νησί, είναι άμεσης προτεραιότητας γιατί εξασφαλίζει τη συγκοινωνία και με τα τρία Διαπόντια (Οθωνοί, Ερρείκουσα, Μαθράκι). Το πρόβλημά του είναι η με πολύ αργούς ρυθμούς προσάμμωση που δημιουργεί την ανάγκη εκσκαφής σχεδόν κάθε χρόνο.
Η προτεινόμενη λύση είναι η κατασκευή ενός κυματοθραύστη στα ανατολικά της εισόδου, για να σταματήσει την προσάμμωση της εισόδου του λιμανιού από το ρεύμα που δημιουργείται παράλληλα με την ακτή, και η κρηπίδωση με σκυρόδεμα μέσα από τον κυματοθραύστη ώστε να σταματήσει η προσάμμωση μέσα από τους ογκόλιθους. Η λύση αυτή θα αυξήσει σημαντικά και τη χωρητικότητα του λιμανιού το οποίο είναι ήδη το καλοκαίρι πλήρες. Ενδεχόμενα και η διάνοιξη υποβρύχιας διόδου – μπούκας στη ΒΔ πλευρά του.

Λιμάνι Μαθρακιού
Το πρόβλημα είναι η πρόσχωση με άμμο και φύκια του εσωτερικού λιμανιού παράλληλα και η είσοδος κυματισμού με ισχυρούς ανέμους στο εξωτερικό λιμάνι.
Η προτεινόμενη λύση είναι η εκπόνηση μελέτης για σημαντικά έργα βελτίωσης του λιμανιού.
Υπάρχει προμελέτη, και γεωτεχνική, λείπουν ακτομηχανική, περιβαλλοντική, οριστική.

Λιμάνι Οθωνών
Το πρόβλημα είναι ότι στη μελέτη του λιμανιού δεν είχαν προβλεφθεί έργα για την προστασία του λιμανιού από Βορειοανατολικούς, Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους.
Λύση είναι η κατασκευή κυματοθραύστη που να προστατεύει από τις κατευθύνσεις αυτές. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι κάτω από 1 εκ. Ευρώ. Μια αμεσότερη μερική λύση που θα εξασφαλίσει το εσωτερικό λιμάνι είναι η μείωση της μπούκας περίπου στο μισό με κρηπίδωμα. Για το μικρό αυτό κρηπίδωμα υπάρχει η τεχνική μελέτη, λείπουν οι περιβαλλοντικοί όροι και η αδειοδότηση.

Λιμάνι Αγραπιδιάς Αντιπάξων
Έγινε μελέτη από τον Δήμο Παξών απορρίφθηκε από το τμήμα περιβάλλοντος – ΕΠΙΚΑ με τη δικαιολογία ότι το λιμάνι είναι πολύ μεγάλο.
Λύσεις: ή να πιεστεί-πεισθεί το ΕΠΙΚΑ να άρει τις αντιρρήσεις του, ή να γίνει νέα μελέτη για μικρότερο λιμάνι.
Το κόστος νέας μελέτης θα είναι μικρότερο  μιας εξαρχής  μελέτης, αφού υπάρχουν βυθομετρήσεις και λοιπά στοιχεία.

  Λιμάνι Καστού
Το λιμάνι του Καστού έχει δύο λειτουργίες την συγκοινωνιακή και την αναπτυξιακή.
Επειδή η συγκοινωνιακή προέχει και επειδή δεν είναι πρακτικό να διαχωριστούν τα έργα σε ένα τόσο μικρό λιμάνι, εντάσσεται το σύνολο των έργων σε αυτήν την ενότητα.
• Επέκταση των προσήνεμων μόλων του λιμανιού ώστε να προστατεύεται επαρκώς τον χειμώνα από ΝΔ ανέμους. Απαιτείται επέκταση της τάξεως των 60 μ.
Πιθανόν επέκταση του Νότιου κατά 20 περίπου μέτρα με στροφή προς τα έξω και επέκταση κατά 40 μ.  του Βορείου.
• Κατασκευή κρηπιδώματος κατά μήκος της ακτής από την ρίζα του Βορείου κυματοθραύστη μέχρι τον δρόμο για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία.
• Κατασκευή πλωτής προβλήτας Βαρέως τύπου εμπρός από την παραλία (μήκος περίπου 80 μ.)
• Τοποθέτηση αλυσίδας με ρεμέτζα σε όλο το λιμάνι από Βορρά προς Νότο.

Σαρακήνικο Καστού
Το Σαρακήνικο εξασφαλίζει την συγκοινωνία με τον Κάλαμο σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες .
Επέκταση του κυματοθραύστη με λιθορριπή και εσωτερικό κρηπίδωμα κατά 40 έως 50 μ.
Κατασκευή κρηπιδώματος κάθετης στον προστατευτικό μόλο.

Αναπτυξιακή λειτουργία

Στα προαναφερθέντα νησιά τα έργα θα εξασφαλίσουν – και αυτό θα πρέπει να τεθεί στους στόχους της μελέτης – και την αναπτυξιακή διάσταση δηλαδή την δυνατότητα ελλιμενισμού τουλάχιστον 15-20 σκαφών μέσου μεγέθους.

Καστός
Πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα του λιμανιού με την επιμήκυνση του Νότιου και του Βόρειου κυματοθραύστη και την κρηπίδωση ή την τοποθέτηση πλωτών «βαρέως τύπου» εμπρός από την παραλία.

Λιμάνι Καλάμου
Συνεννόηση με Αντιδήμαρχο, Φώτη Σώλο, για αναγκαία έργα. Πρόταση για μεγαλύτερο τουριστικό αγκυροβόλιο. Παρέμβαση στο Πόρτο Λεόνε. Διαπλάτυνση προβλήτας Επισκοπής.

  Λιμάνια Μεγανησίου
  Βαθύ: (Έχει δημιουργηθεί μαρίνα δε χρειάζεται άμεση παρέμβαση.) Αποκατάσταση κρηπιδώματος λόγω καθίζησης. Τοποθέτηση πλωτού βαρέως τύπου στη βόρεια πλευρά (θέση Παναγίτσα).        

  Αθερινός:  Πιθανή αύξηση χωρητικότητας, Χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου

  Σπήλια:  Συνεννόηση με Δήμαρχο. Τοποθέτηση πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου (θέση Ρόκα).

Ιθάκη – Λιμάνι Φρικών
Εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης.
Ολοκληρώνεται σύντομα η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων. Η μελέτη ηλεκτροφωτισμού γίνεται από την Υπηρεσία ΠΕ Κεφαλονιάς.
Απαιτείται άλλη μελέτη για Αιγιαλό και παραλία.  Κόστος έργου  1.600.000€.

Ιθάκη – Λιμάνι Βαθέως
• Επέκταση – αύξηση χωρητικότητας τουριστικού αγκυροβολίου Τσιριμπή, δημιουργία υποδομών ύδρευσης – ηλεκτροδότησης σκαφών.
• Ενδεχόμενα δημιουργία και δεύτερης λιμενικής υποδομής πιο κοντά στο κέντρο.

Λιμάνι Λάκκας Παξών
• Πρώτη φάση έργων εμπρός από οικισμό. Έτοιμη μελέτη και αδειοδοτήσεις κόστους περίπου 300.000 ευρώ.
• Δεύτερη φάση έργων, Ανατολικό κρηπίδωμα. Ανακατασκευή-Διαπλάτυνση. Έχει γίνει η τεχνική μελέτη, λείπουν οι υπόλοιπες (οικονομοτεχνική, γεωτεχνική, περιβαλλοντική). Απαραίτητη τουλάχιστον σε ένα τμήμα το οποίο απειλείται με κατάρρευση.

Λιμάνι Λογγού
Έτοιμη τεχνική μελέτη για επέκταση του κυματοθραύστη (λείπουν οι υπόλοιπες).

Λιμάνι Γαϊου
Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις κυρίως τοποθέτησης πίλαρς για νερό και ρεύμα θα γίνουν από ΟΛΚΕ.

Θέμα υδατοδρομίων

Οθωνοί, Ερρείκουσα, Μαθράκι, Γαϊος, Μεγανήσι, Κάλαμος, Ιθάκη.
Οι μελέτες για τα υδατοδρόμια Κέρκυρας, Οθωνών, Ερρείκουσας και Παξών προχωρούν από τον ΟΛΚΕ, πρέπει να γίνουν και για τα υπόλοιπα νησιά κατά προτίμηση από τους φορείς διαχείρισης των αντιστοίχων λιμανιών.

Επειδή τα Μικρά Νησιά έχουν ιδιαιτερότητες αλλά και ιδιομορφίες όσον αφορά τις λιμενικές τους ανάγκες, ζητάμε από το Π.Σ. τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος από το αδιάθετο ποσό της Π.Ι.Ν. που να αντιστοιχεί στο ποσό των 250.000€ για την εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης για τις αναπτυξιακές αλλά και συγκοινωνιακές – λιμενικές ανάγκες των Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν..
(Αδιάθετες Πιστώσεις για Διαπ/κά Έργα – Κωδικός: 97791011200000Α)
Μέσα από τη μελέτη αυτή θα βγει ακριβώς η εικόνα ανάπτυξης και αναπτυξιακής πολιτικής των Μικρών Νησιών μας που σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τα μεγαλύτερα και μάλιστα με τη δέουσα προσοχή, μιας και υστερούν πολύ περισσότερο σε τομείς όπως η ανάπτυξη  και οι συγκοινωνίες.
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω για τη σημαντική βοήθεια όσον αφορά την κατάθεση της πρότασης αυτής τον Περιφερειακό Σύμβουλο, Σωτήρη Βλάχο, επικεφαλής της Αριστερής Κίνησης Ιονίου και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης, Δημήτρη Καρύδη, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ για να φτάσουμε στη σημερινή εικόνα αλλά και ολοκληρωμένη πρόταση.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Φεστιβάλ Μικρών Νησιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προτείνει η Σμαράγδα Σαρδελή

 

Ιθάκη, Καστός, Κάλαμος, Μεγανήσι, Παξοί, Μαθράκι, Ερρείκουσα, Οθωνοί. Μικρά νησιά, πανέμορφα, ριγμένα στα μοναδικά γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου Πελάγους.  Νησιά, θεϊκά πλασμένα, γεμάτα μοναδικές εντυπώσεις και αρώματα ιστορίας, παράδοσης, πολιτισμού αλλά και φυσικής ομορφιάς.

Προορισμοί που όλοι μας πρέπει να αναδείξουμε ξεκινώντας από την Ομηρική Ιθάκη στο Νότο και φτάνοντας στο βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, στους πανέμορφους Οθωνούς.

 

Μέσα στο πλαίσιο της ανάδειξης, προβολής, διαφήμισης αλλά και υποστήριξης των Μικρών Νησιών μας, προτείνουμε μια πολιτιστική διαδρομή που θα ονομάσουμε «Φεστιβάλ Μικρών Νησιών» και σκοπό του έχει τη δημιουργία ισχυρών δεσμών ενότητας των Μικρών Νησιών μας, που ενδυναμώνονται μέσα από την κουλτούρα, τον πολιτισμό αλλά και την ουσιαστική σύνδεσή τους.

Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με σημαία την ιδιαιτερότητα των νησιών μας συνυφασμένη με τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και το παιχνίδισμα του ήλιου με τη θάλασσα του Ιονίου.

Σε συνεργασία με τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και τοπικούς φορείς των νησιών αυτών, η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής και Μικρών Νησιών προτείνει να ξεκινήσουμε φέτος το «Φεστιβάλ Μικρών Νησιών», οριοθετώντας το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Ένα φεστιβάλ το οποίο θα συμπεριλαμβάνει θεματικές ενότητες ανά νησί, που θα αφορούν:

•           Μουσική (συναυλίες, μουσικό διαγωνισμό)

•           Θέατρο (θεατρικές παραστάσεις, θεατρικό διαγωνισμό)

•           Διαγωνισμό γαστρονομίας

•           Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής

•           Έκθεση ζωγραφικής

Μια διαδρομή που θα αποτυπωθεί σε DVD και θα χρησιμοποιηθεί, ξέχωρα από την επίκαιρη θετική απεικόνισή της, σαν διαφημιστικός μοχλός ανάδειξης και προβολής της μοναδικότητας των νησιών μας.

Μέσα στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ, τα Μικρά μας Νησιά θα πρέπει να έχουν ξεχωριστό ρόλο αλλά και ισότιμη μεταχείριση.

Ένα τραγούδι με στίχους ειδικά γραμμένους για τα Μικρά Νησιά του Ιονίου θα αποτελούσε μια παροιμιώδη έναρξη του Φεστιβάλ, που θα συνεχίσει το ταξίδι του στο χρόνο, αναδεικνύοντας την αναλλοίωτη Επτανησιακή κουλτούρα και θα δέσει με ατσάλινους δεσμούς την πολιτιστική και κοινωνική υφή των Μικρών Νησιών μας.

Είναι κάτι που οφείλουμε στα νησιά μας αλλά και στους κατοίκους τους που τους χειμερινούς μήνες ζουν στα ακριτικά μας νησιά, βρίσκοντας τη δυναμική από την αγάπη τους γι’ αυτά και τη θέληση να μείνουν εκεί παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν.