Πρόσκληση ΚΕΔΕ προς Δημάρχους σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τα οικονομικά των Δήμων