Να μην ζήσουμε σαν δούλοι: μια εικόνα, χίλιες λέξεις