Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 16η / 16-12-2012

2η ενημέρωση, Εισηγήσεις θεμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012

16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.   16/12/2012

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο :