Το έθιμο του Ιούδα στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)