Πρόγραμμα Συνδέσμου Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ” Καλοκαίρι 2013

Mentis Kalokairi 2013 poster

Mentis Kalokairi 2013 flyer Out

Mentis Kalokairi 2013 flyer outside

Πηγή: Σύνδεσμος Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»