Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

26/9/2013


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
 

Α ΝΑ Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Σας ανακοινώνουμε ότι στις 24 Σεπτεμβρίου2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Για το Δήμο Μεγανησίου εγκρίθηκαν δύο θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε απο τηνπρόσκληση του ΟΑΕΔ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου