4 θέσεις «Κοινωφελούς Εργασίας» στο Δήμο Μεγανησίου

oaed_21

Κοινωφ. εργασία: Κατανομή ανά ειδικότητα στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει δημοσιεύθηκε ήδη η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Παραθέτουμε πιο κάτω την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης για τις προσλήψεις στους Δήμους Λευκάδας (45 θέσεις + 2 θέσεις για ΚΕΠ) και Μεγανησίου (4 θέσεις) της ΠΕ Λευκάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr (Περισσότερα στο εδώ Δελτίο Τύπου του ΚΠΑ 2 Λευκάδας ή στη Δημόσια Πρόσκληση στο τέλος της ανάρτησης).

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΥΠΗΡ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΠ.
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΠ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚ.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 47
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΗΡ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΠ.
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 4
Δημόσια Πρόσκληση Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης
Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ

Tηλέφωνα επικοινωνίας:
210-9989114, 210-9989115, 210-9989116, 210-9989148, 210-9989729, 210-9989537, 210-9989856, 210-9989857, 210-9989125, 210-9989009, 210-9989144, 210-9989146, 210-9989186, 210-9989266, 210-9989182, 210-9989136,210-9989106 – Από 08:00 – 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.

(Πηγή: www.kolivas.de)