Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market