Διάκριση δύο Μεγανησιωτόπουλων στο Μαθητικό Διαγωνισμό «Θαλής»