Το Καταστατικό του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγανησίου