Εκλογή προσωρινού Δ.Σ. του ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγανησίου.