Περιφορά εικόνας στη Γιορτή Αγίου Γεωργίου στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες και η προετοιμασία

~~~

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)