Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

28/4/2014
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Παρακαλούνται οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης , ελαιοπαραγωγοί και κτηνοτρόφοι, να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου προκειμένου να υπογράψουν εξουσιοδότηση  προς  το  ΤΑΟΛ,  έως  και  την Παρασκευή 2 Μαΐου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου