24 Αυγούστου (κατά πάσα πιθανότητα) η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου και των Συμβούλων

1261

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα, τα καθήκοντα μου».

Οι νέες δημοτικές αρχές, έτσι όπως προβλέπεται απ’ την κείμενη νομοθεσία, πριν αναλάβουν καθήκοντα θα πρέπει να ορκιστούν. Ο σχετικός προγραμματισμός έχει γίνει σε όλους τους Δήμους.
Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι:
ο Δήμαρχος
οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι
οι τακτικοί σύμβουλοι των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων, ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν το Δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ορκωμοσία, επομένως, είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση, τόσο ισχυρή …που αν κάποιος δεν δώσει τον όρκο, εκπίπτει του αξιώματός του!

Σημειώνουμε ότι κάθε δημοτική περίοδος και συνεπώς και κάθε θητεία των αιρετών είναι αυτοτελής. Ως εκ τούτου, εάν κάποιοι αιρετοί έχουν επανεκλεγεί, ακόμη και στο ίδιο αξίωμα, τούτο δεν σημαίνει συνέχιση της θητείας τους, και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ορκιστούν.

Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των αιρετών, παρά μόνο για το περιεχόμενο του όρκου.

Ο όρκος που δίνεται έχει ως εξής:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που επιβάλλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο αυτό (πχ ενώπιον του κορανίου).

Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία ή σε θρησκεία που δεν επιτρέπει όρκο, δηλώνει τα αναφερόμενα στον όρκο στην τιμή και τη συνείδησή του, με τον εξής τρόπο:

«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

Η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του νέου Δήμου σε δημόσια συνεδρίαση. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η ορκωμοσία μπορεί να διεξαχθεί και σε άλλο χώρο, πέραν του Δημοτικού καταστήματος, λ.χ. εξαιτίας της στενότητας του χώρου που διαθέτει αυτό. Η επιλογή, όμως, χώρου διάφορου του δημοτικού καταστήματος για την τέλεση της ορκωμοσίας πρέπει να αιτιολογηθεί στο πρακτικό της ορκωμοσίας.

Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωμοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί, δεν παρέχεται, δηλαδή, από τη νομοθεσία η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών κατά δημοτικές παρατάξεις, όπως και δεν παρέχεται η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών ανά εκλογική περιφέρεια.

Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την οριζόμενη ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο Δήμαρχος οφείλει να τον καλέσει να ορκισθεί μέσα σε πέντε ημέρες αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών.

Πηγή: agrinioreport.com via Άρωμα Λευκάδας

Στη Λευκάδα η ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 και ώρα 18:30, στο πρώην Δημαρχείο Λευκάδας (Πολιτιστικό Κέντρο), Δ/νση: Αγγ. Σικελιανού & Νικ. Σβορώνου.

Στο Μεγανήσι η ορκωμοσία είχε αρχικά συζητηθεί για το τέλος του μήνα αλλά, σύμφωνα με τις εκπεφρασμένες προθέσεις της νέας Δημοτικής Αρχής, θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Κυριακή στις 24 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές προσκλήσεις για να το επιβεβαιώσουμε.