Συμπληρωματική συνεδρίαση Δ.Σ.

DSC00428

Για την εκλογή  αναπληρωματικού μέλους της Οικ. Επιτροπής έγινε σήμερα η συμπληρωματική συνεδρίαση του ΔΣ. Θυμίζουμε ότι το 3ο αναπληρωματικό μέλος της Οικ. Επιτροπής  Θανάσης Κονιδάρης, στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε λάβει 6 ψήφους (στους 12 παρόντες) και ως εκ τούτου δεν είχε εκλεγεί, σύμφωνα με την νομοθεσία που απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στην σημερινή συνεδρίαση η απαρτία αριθμούσε 13 μέλη και η μυστική ψηφοφορία ανέδειξε με 7 ψήφους τον κο Κονιδάρη, τρίτο κατά σειρά αναπληρωματικό μετά τον κο Αντρέα Δάγλα  και τον κο Νίκο Πολίτη. Διευκρινίζουμε ότι τα αναπληρωματικά μέλη καλύπτουν (με την σειρά κατάταξης που ισχύει) κενές θέσεις  στην Οικονομική Επιτροπή, λόγω παραιτήσεων ή θανάτου, κι όχι λόγω μη προσέλευσης κάποιου μέλους σε μια συνεδρίασή της.

Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε βέβαια ότι κι αυτή την φορά ο κος Κονιδάρης δεν έλαβε το σύνολο των ψήφων της συμπολίτευσης (8), άρα ένας (ή και περισσότεροι) από την παράταξή του, δεν τον ψήφισε. Τα συμπεράσματα δικά σας.