Ανακοίνωση Δήμου Λευκάδας

    ΛΕΥΚΑΔΑ-ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015 μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (πχ. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.)

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (πχ. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι κ.α.)

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (πχ. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) , Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), Δημιουργία Ιστοσελίδας κ.α.)

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( πχ. Ιταλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα , Αγγλική Γλώσσα κ.α.)

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ( πχ. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Διαχείριση Διαπροσωπικών  σχέσεων κ.α.)

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (πχ. Εργαστήρι μουσικής κ.α.)

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (πχ. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή κ.α.)

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιέχουν οι παραπάνω θεματικές ενότητες στην ιστοσελίδα του Δήμου  Λευκάδας lefkada.gov.gr και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

 

  1. 1.   Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί

2.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός

3.Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης

4.Εξαρτήσεις και πρόληψη

5.Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

6.Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση  ισχύει για όλη την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015.

Η ημερομηνία έναρξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων. Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται  με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

 Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε: 

 

1. Στο γραφείο του ΚΔΒΜ Λευκάδας στη διεύθυνση: Θεοδώρου Στράτου 1 (πρώην Κ.Ε.Κ. Νομαρχίας, έναντι ΟΤΕ) από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 9:30 – 13:30       

Τηλ.: 26450 25910

emailkdvm176@gmail.com

 

2. Για τους ενδιαφερόμενους εκτός της πόλης της Λευκάδας οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα ΚΕΠ κάθε περιοχής.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

50

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

25

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

25

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

25

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή

25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

25

Σύνταξη εγγράφων – φορμών

50

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Βασικά Αγγλικά Α2

50

Βασικά Γερμανικά Α1

50

Βασικά Γερμανικά Α2

50

Βασικά Ιταλικά Α1

50

Βασικά Ιταλικά Α2

50

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο

25

Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία

25

Διαχείριση χρόνου

25

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας

25

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες

50

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Ιστορία της Τέχνης

25

Εργαστήρι μουσικής

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι

50

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

50

Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25