Πρόσληψη ηλεκτρολόγου από τον Δήμο, με 8/μηνη σύμβαση