Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου ως Πολυδύναμο

dimotiko_iatreio_athinwn_aftodiokisi

Η εισήγηση για την μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου σε Πολυδύναμο περιλαμβάνεται στον νέο σχεδιασμό των Υγειονομικών μονάδων της χώρας. Μεταφέρουμε εδώ τα αποσπάσματα της σχετικής πολυσέλιδης έκθεσης που μας ενδιαφέρουν (μας εστάλη από τον Αριστείδη Δάγλα):

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

Η χώρα διαθέτει ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο δημοσίων δομών διανομής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας (210 κέντρα υγείας, 350 πολυϊατρεία).

Σε αρκετές των περιπτώσεων οι δομές αυτές κρίνονται σήμερα υπερβολικές δεδομένου του πληθυσμού ευθύνης ενώ ταυτόχρονα λόγω της πληθώρας αυτών εμφανίζονται φαινόμενα υποστελέχωσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης των αναγκών των χρηστών. Επιπρόσθετα βασικές παράμετροι αλλάζουν με ταχύτητα (τάση μετακίνησης πληθυσμού, χρόνος πρόσβασης, συγκοινωνιακές συνθήκες).

Προκειμένου να υπάρξει επάρκεια πόρων, ορθολογική κατανομή αυτών και αρτιότερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών είναι αναγκαία η ενοποίηση ή συλλειτουργία των δομών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και η διατήρηση ή και δημιουργία νέων δομών αρτιότερα στελεχωμένων και εξοπλισμένων, ώστε να προάγουν την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την πρόληψη.

Η 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας φέρει σήμερα την ευθύνη για το συντονισμό και τη λειτουργία των κάτωθι:

 • Είκοσι (20) Νοσοκομείων
 • Είκοσι εννέα (29) Νοσηλευτικών Μονάδων
 • Εξήντα εννέα (69) Κέντρων Υγείας
 • Πεντακοσίων είκοσι τριών (523) Περιφερειακών Ιατρείων (εκ των οποίων είκοσι (20) Πολυδύναμα).
 • Είκοσι δύο (22) Μονάδες Υγείας (πρώην ΜΥ του ΕΟΠΥΥ)

 

Η 6η ΥΠΕ, συγκριτικά με τις υπόλοιπες έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες, έχει γεωγραφικά τη μεγαλύτερη έκταση, της τάξης των 38.350,27 τ.χλμ. και αναφέρεται σε ένα πληθυσμό του μεγέθους των 1.802.410 ατόμων, που θεωρείται ο 3ος υψηλότερος πληθυσμός ευθύνης. Καλύπτει συνολικά δέκα έξι (16) Νομούς με διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, επίπεδα ανάπτυξης καθώς και διαφορετικές ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγείας. Όλα τα παραπάνω κάνουν κατανοητό ότι σαφώς υπάρχει πολυπλοκότητα στη διοίκηση και στο συντονισμό της περιοχής και του πληθυσμού ευθύνης.

Η χωροθέτηση της πλειοψηφίας των μονάδων υγείας στις έδρες των νομών της περιφέρειας (με έμφαση στον Νομό Αχαΐας) αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού αναφοράς. Ιδιαίτερα πυκνό είναι και το δίκτυο των Κέντρων Υγείας με σημαντικό αριθμό χωροθετημένο στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων και Μεσσηνίας.

Οι βασικές παράμετροι της αναδιοργάνωσης του δικτύου είναι οι κάτωθι:

ü      Χρόνος πρόσβασης

ü      Μέγεθος πληθυσμού ευθύνης

ü      Πυκνότητα πληθυσμού ευθύνης

ü      Δείκτες προσφοράς, ζήτησης και ανάγκης

ü      Τάση μετακίνησης πληθυσμού

ü      Εποχιακή μεταβολή πληθυσμού

ü      Απόσταση από αστικό κέντρο

ü      Απόσταση από νοσοκομείο

ü      Γειτνίαση με άλλες υφιστάμενες Μονάδες Υγείας

ü      Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες

ü      Ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων μιας περιοχής

 

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην Δημιουργία Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ενοποίηση όλων των δομών του ΕΣΥ-ΠΕΔΥ (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΜΥ). Η ενοποίηση αυτή βασίζεται στο οργανωτικό σχήμα του «Καλλικράτη», σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του Ν. υπ’ αριθμ.4238 (ΦΕΚ 38/τ.Α).

 

ü      Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 24ωρης λειτουργίας επτά ημέρες την εβδομάδα (ένα σε κάθε Δήμο). Αρχικά προτείνεται η πιλοτική λειτουργία σε Πάτρα και Ιωάννινα, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών, επάρκεια ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων.

 

ü      Κέντρα Υγείας αγροτικού ή ημιαστικού τύπου (λειτουργία με σταθερό ωράριο πρωϊνό ή ολοήμερο).

 

ü      Πρωινή λειτουργία ΠΠΙ, ΠΙ, Πολυιατρείων, συνοικιακών ιατρείων ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των ΚΥ.

 

Κάθε τομέας ΠΦΥ με τις αποκεντρωμένες μονάδες του, έχει ως πυρήνα της λειτουργίας του το ΚΥ της πρωτεύουσας του νομού ή κατ’ εξαίρεση την μεγαλύτερη δομή παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Στην παρούσα εισήγηση προτείνονται τα κάτωθι:

 

 • Προτείνεται η δημιουργία εξήντα οκτώ (68) Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις 16 περιφερειακές ενότητες της Υγειονομικής Περιφέρειας. Σε κάθε δήμο αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.).

 

 • Δημιουργία τριών (3) Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 24ωρης λειτουργίας επτά ημέρες την εβδομάδα σε Πάτρα, Ιωάννινα και Σπάρτη, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών, επάρκεια ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων.

 

 • Κέντρα Υγείας αγροτικού ή ημιαστικού τύπου (λειτουργία με σταθερό ωράριο πρωϊνό, ολοήμερο ή 24ωρο), τουλάχιστον, ένα σε κάθε Δήμο.

 

 • Μεταφορά του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας στο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Σπάρτης.

 

 • Μετατροπή του Κέντρου Υγείας Λεβιδίου σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

 

 • Χαρακτηρισμός των κάτωθι Περιφερειακών Ιατρείων ως Πολυδύναμα:

 

                                        I. Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων.

                                    II. Ζευγολατειού του Δήμου Βέλου-Βόχας του νομού Κορινθίας.

                                III. Μεγανησίου του Δήμου Μεγανησίου του νομού Λευκάδας.

 

 • Συγχώνευση Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας ως κάτωθι:

 

 1.                                    I.      Συγχώνευση ΠΕΔΥ-Μ.Υ με το  Κέντρο Υγείας Κιάτου.
 2.                                II.      Συγχώνευση ΠΕΔΥ-Μ.Υ. με το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.
 3.                            III.      Συγχώνευση ΠΕΔΥ-Μ.Υ. με το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας.
 4.                               IV.      Συγχώνευση ΠΕΔΥ-ΜΥ Μεσολογγίου με το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού.

 

 • Διακοπή μισθώσεων σε μη λειτουργούσες δομές:

 

 1.                              I.            Τοπικά Ιατρεία Βρυσούλας (Ανατολής) Ιωαννίνων (Δεν λειτουργούν-Μηνιαίο μίσθωμα 1.331,70 Ευρώ).
 2.                          II.             Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβων Αγρινίου.
 3.                      III.            Ιατρεία Αντιρρίου (Δεν λειτουργούν-Μηνιαίο μίσθωμα 288,00 Ευρώ) (δεν αναφέρονται στο υπ.αριθμ. 376 Φεκ.2014 χωροταξική κατανομή Μ.Υ του ΕΟΠΥΥ).
 4.                         IV.            Ιατρεία Αμαλιάδας (Δεν λειτουργούν).

……………………………………….

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

4α.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Το.Π.Φ.Υ. Λευκάδας

 

Ο Δήμος Λευκάδας είναι δήμος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει τα νησιά Λευκάδα, Κάλαμος, Καστός καθώς και τις γειτονικές τους νησίδες. Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λευκάδος, Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς και Σφακιωτών και των Κοινοτήτων Καλάμου και Καστού. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 335,8 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 22.652 κάτοικοι με βάση την απογραφή του 2011 (21.414 σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Έδρα του δήμου ορίστηκε η Λευκάδα

Στα όρια του Δήμου λειτουργούν ένα Κέντρο Υγείας (ΚΥ Βασιλικής), ένα ΠΕΔΥ-ΜΥ , ένα Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και έξι Περιφερειακά Ιατρεία.

Στο ΚΥ Βασιλικής  λειτουργούν τρία  ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων και οι εξετασθέντες το πρώτο 8μηνο του 2014 ανήλθαν σε 3797.

Στο ΠΕΔΥ-ΜΥ  Λευκάδας λειτουργούν δύο ιατρεία και οι εξετασθέντες το 5μηνο του 2014 (Απρίλιος –Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.929 άτομα.

Στο Π.Π.Ι Βλυχού  λειτουργεί  ιατρείο Γενικής Ιατρικής και οι εξετασθέντες το πρώτο 8μηνο του 2014 ανήλθαν σε 267 ασθενείς.

Ως έδρα του Το.Π.Φ.Υ. προτείνεται το ΠΕΔΥ-ΜΥ Λευκάδας με ενίσχυση των πόρων.

Προτείνεται ο χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου ως Πολυδύναμο με ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής και της υψηλής τουριστικής κίνησης καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Το ΚΥ Βασιλικής παραμένει ως έχει. Χιλιομετρική απόσταση με Λευκάδα 37,2χλμ/48 λεπτά.