Δήλωση- καταγγελία Δημοτικής παράταξης «Μεγανήσι- μαζί στο Μέλλον»