Έναρξη Χρονιάς Χορευτικού Τμήματος Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων