Πρόσκληση Εμπορικού Συλλόγου για την δημιουργία διαφημιστικού φυλλαδίου