Προσκύνημα στην Ζωοδόχο Πηγή στην Θηλιά

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας), Πάνος Αθανίτης

Βίντεο: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)