14η και 15η συνεδριάση του Δ.Σ. (Βιντεο)

14η Συνεδρίαση.

 

15η συνεδρίαση Προυπολογισμός 2018