Αναφορά βουλευτή Λευκάδας για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.