Διακήρυξη δημιουργίας δημοτικής παράταξης «ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»