«Ενωτική Αναγέννηση»: Ιδρυτική Διακήρυξη και ονόματα υποστηρικτών