Εκδήλωση Παρουσίασης Μεταφορικού ισοδύναμου από το Επιμελητήριο