Με οριακή διαφορά 21 ψήφων, για 4 ακόμα χρόνια δήμαρχος ο Παύλος Δάγλας.