Ανακοίνωση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τη σύμβαση μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαίρου