Ευχαριστήριο Νέου Προέδρου Συνδέσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»