Χωρίς γιατρό, για μια ακόμα φορά, μέσα στις γιορτές…