Πρόγραμμα εκκλησιαστικών ακολουθιών για τον Μάρτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
[ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ] 1η

πρωί Θεία Λειτουργία & Ἁγιασμός ἹερόςΝαός Ἁγ. Βησσαρίωνος
ἀπόγευμα Κατανυκτικός Ἐσπερινός
τῆς Συγγνώμης Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2α πρωί Ἀκολουθία Ὡρῶν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος
ἀπόγευμα Μέγα Ἀπόδειπνο Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
πρωί ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων

ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 4η Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
ἀπόγευμα Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6η ἀπόγευμα Α΄ Χαιρετισμοί Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
τῆς Θεοτόκου Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων

ΣΑΒΒΑΤΟ
[ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ] 7η πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
[ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ] 8η
ἀπόγευμα Κατανυκτικός Ἐσπερινός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΔΕΥΤΕΡΑ 9η ἀπόγευμα Μέγα Ἀπόδειπνο Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΤΕΤΑΡΤΗ 11η ἀπόγευμα Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ἀπόγευμα Β΄ Χαιρετισμοί Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
τῆς Θεοτόκου Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΣΑΒΒΑΤΟ 14η πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερά Μονή Παντοκράτορος
ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
[ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ]
15η
ἀπόγευμα Κατανυκτικός Ἐσπερινός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΔΕΥΤΕΡΑ 16η ἀπόγευμα Μέγα Ἀπόδειπνο Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΤΕΤΑΡΤΗ 18η ἀπόγευμα Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία Ἱερά Μονή Παντοκράτορος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20η ἀπόγευμα Γ΄ Χαιρετισμοί Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
τῆς Θεοτόκου Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΚΥΡΙΑΚΗ [ΣΤΑΥ- πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ] 22α
ἀπόγευμα Κατανυκτικός Ἐσπερινός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΤΕΤΑΡΤΗ
[ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ]
25η πρωί Θεία Λειτουργία
& Δοξολογία Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27η ἀπόγευμα Δ΄ Χαιρετισμοί Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
τῆς Θεοτόκου Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί Θεία Λειτουργία Ἱερός Ναός Ἁγ. Βησσαρίωνος
[ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΟΣ]
29η
ἀπόγευμα Κατανυκτικός Ἐσπερινός Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων
ΔΕΥΤΕΡΑ 30η ἀπόγευμα Χαιρετισμοί
τῆς Θεοτόκου Ἱερά Μονή Παντοκράτορος
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
Ἱερεύς π. Εὐάγγελος Ἀρώνης