Αναβάθμιση παιδικών χαρών μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ” με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 130.000,00€.

Πλέον, σε σύντομο χρονικό διάστημα , οι παιδικές χαρές των τριών
οικισμών Δήμου Μεγανησίου θα είναι πλήρως λειτουργικές, ασφαλείς με την
ανάλογη πιστοποίηση.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Πάυλος Δάγλας