Ενημέρωση από δ.π. «Μεγανήσι για όλους»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την κατάσταση να ομαλοποιείται σταδιακά  στη χώρα και στο μικρό νησί μας και έχοντας βάλει στην άκρη, ελπίζουμε όχι προσωρινά, τον ΦΟΒΟ και την ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ,επιστρέφουμε   στην καθιερωμένη ενημέρωσηγια τα Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία το όλο το διάστημα αυτό  γίνονται με τηλεδιάσκεψη, αλλά και για κάποια σοβαρότατα θέματα που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Δευτέρα πρωί , στις 4 Μαΐου λάβαμε mail  όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με σημαντικότατα θέματα τα οποία σαφώς και είχαν το  χρονικό περιθώριο να συζητηθούν αρκετά νωρίτερα αλλά ΠΑΛΙήρθαν  την τελευταία στιγμή:

  1. Την Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης του  Δήμου Μεγανησίου και του ΧΥΤΑ Παλαίρου για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγανησίουγια 12 μήνες με την αντίστοιχη Τροποποίηση του Προϋπολογισμού κατά 30.000€ ( τόσο θα μας κοστίσει ο ΧΥΤΑ) .

Η Παράταξη μας ψήφισε ΥΠΕΡ  της συγκεκριμένης τροποποίησης του Προϋπολογισμού αλλά και στην έγκριση της σύμβασης του Δήμου μας  με τον ΧΥΤΑ Παλαίρου προκειμένου να μεταφέρονται εκεί τα απορρίμματα του νησιού μας  για τον επόμενο χρόνο.

Εκφράσαμε όμως  την απορία πως η Αποκεντρωμένη θα προχωρήσει  σε έγκριση  της συγκεκριμένης απόφασης  τροποποίησης αφού χρησιμοποιήθηκαν Κωδικοί από τα Τακτικά   για να περάσουν στα Ανταποδοτικά Έξοδα.

Εξηγήσαμε στο Συμβούλιο ότι παρά το  ότι στην συνεδρίαση που συζητήθηκε το θέμα της Δημιουργίας ΦΟΔΣΑ με τον Δήμο Λευκάδας και τον Δήμο Βονίτσης ζητήσαμε ολιγοήμερη αναβολή της ψήφισης  προκειμένου να πάρουμε τα απαραίτητα εχέγγυα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να φύγουν τα σκουπίδια και να τελειώσει το μείζον θέμα του σκουπιδότοπου με  όλα όσα  έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες, όπως επικαλείταικαι διαρκώς ο Δήμαρχος.

 

Βέβαια  ο κος Δήμαρχος στην πανηγυρική ανακοίνωση που ακολούθησε της υπογραφής της Σύμβασηςμε τον Χ.Υ.Τ,Α Παλαίρουαποσιώπησε το γεγονός ότι στηρίξαμε μια τέτοια επιλογή για το νησί μας εγκωμιάζοντας μόνο τους συνεργάτες του.

Επιλεκτική μνήμη;

Διαχωρισμός καλών και κακών συμβούλων;

Το σίγουρο είναι ότι για άλλη μια φορά  στόχος είναι η πόλωση της κοινωνίας και η στοχοποίηση ανθρώπων.

 

 

  1. Την Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα Νησιά της Π.Ι.Ν.

Ήρθε  στη συνέχεια  η συζήτηση του δεύτερου θέματος που αφορούσε το άρθρο 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει του οποίου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προχωρήσει  άμεσα  στη δημιουργία ενός περιφερειακού ΦΟΔΣΑ(ΦΟΡΕΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)  στο Ιόνιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων όλων των νησιών.

 

Ουσιαστικά έτσι ανακόπτεταιη πορεία του ΦΟΔΣΑ των Δήμων Λευκάδας –Ακτίου Βόνιτσας –Μεγανησίου, όπως ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες,για τον οποίο είχαμε εκφράσει αμφιβολίες αφού μέσα στις παρατηρήσεις μας για τη σύσταση του υπήρξε και η διαφωνία μας για την  Προεδρία του  την όποια θα αναλάμβαναν διαδοχικά κάθε   2 χρόνια μόνο οι  Δήμοι Λευκάδας και Βόνιτσας.

Οι άλλοι δύο Δήμοι (Βόνιτσας και Λευκάδας) αντέδρασαν σε αυτή την εξέλιξη, που έβαζε  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσα στη διαχείριση των απορριμμάτων,  και έτσι οδηγηθήκαμε στην επιλογή έκδοσης ψηφίσματος. Το ψήφισμα που μας έφερε η Δημοτική Αρχή ήταν πιστή αντιγραφήαυτού του Δήμου Λευκάδας το οποίο όμως είχε συζητηθεί ήδη στο εκεί Δημοτικό Συμβούλιομία εβδομάδα νωρίτεραώστε να προλάβουν να το  στείλουνστο Υπουργείομε τα αιτήματα τους,και ΟΧΙΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥόπως εμείς.

 

Αντιδράσαμε έντονα τόσο στην σκοπιμότητα αυτή της τελευταίας στιγμής όσο και στην έλλειψη ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή για τις εξελίξεις  στην αντιπολίτευση.

 

Για τη δημιουργία τώρα  του νέου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΔΣΑ  εκφράσαμε κάποιους προβληματισμούς αναφορικά  με  την πορεία  των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά κυρίως  για το που θα μεταφέρονταν τα σκουπίδια μας έως ότου ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του. Παρόλα αυτά αναφέραμε ότι  βλέπουμε θετικά την όλη εξέλιξη αφού και η συμμετοχή της Περιφέρειας στον νέο φορέα με ποσοστό  40% , καιτο υπόλοιπο 60% των Δήμων  , είναι ένα γεγονός, που έστω και έμμεσα,ΕΞΣΦΑΛΙΖΕΙ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΜΑΣ στη λήψη αποφάσεων.

Τονίσαμε δε στο Σώμα  ότι είχαμε επαφή με τον Βουλευτή λίγο πριν τη συνεδρίαση ο οποίος μετά από μια σύντομη ενημέρωση μας διαβεβαίωσε ότι θα ενσωματώνονταν  αλλαγές στο νομοσχέδιο που θα κάλυπταν τους προβληματισμούς μας και θα κατοχυρώνονταν επιπλέον  θεσμικά η προγραμματική σύμβαση του Αυγούστου 2017 μεταξύ των Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου Βόνιτσας για διαδημοτική συνεργασία συνδιαχείρισης στερεών αποβλήτων στο εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί στη Λευκάδα και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Παλαίρου.

 

 

Ο Δήμαρχος κατά τη Συνεδρίαση  ανέφερε σε έντονο ύφους ότι  <<  ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ >>και ήταν υπέρμαχος του ψηφίσματος το οποίο τελικά στηρίχτηκε από όλους τους συμβούλους της Δημοτικής Αρχήςαλλά και από τους συμβούλους της Ενωτικής Αναγέννησης κο. Κονιδάρη Θανάση και Αυγερινό Κώστα.

Η παράταξη μας ψήφισε <<παρόν>>.

Σας μεταφέρουμε μέρος του ψηφίσματος το οποίο, κατά περίεργο λόγο, δεν δημοσιεύτηκε σε κάποιο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου. :

 

«Το δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Μεγανησίου, εκφράζει την αντίθεση του στην διάταξη του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 201/844 και 2019/692 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου και λοιπές διατάξεις », και αιτείται την απόσυρσή του όσον αφορά τα Ιόνια Νησιά, καθώς και την εξαίρεση του Δήμου Μεγανησίου από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης για τους παρακάτω ειδικότερους λόγους…

 

Οι λόγοι της πρότασης μας για την εξαίρεση του άρθρου 93 είναι ουσιαστικοί- βάσιμοι και αιτιολογημένοι και η ψήφιση του άρθρου θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην δρομολογημένη διαδημοτική συνεργασίας του Δήμου μας με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας της όμορης περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας…>>

 

 

 

Συμμετείχαμε λοιπόν σε μια κατεπείγουσα συνεδρίαση για να στηριχθεί ένα ψήφισμα για το οποίο εύλογα αναρωτιόμαστε: ΤΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΕΙΧΕ;

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα  Διαύγεια ανέβηκε 3 ημέρες αργότερα, ο Νόμος είχε είδη ψηφιστεί, άρα τόσος << χαμός>> για το τίποτε, και φοβόμαστε ότι  μάλλον δεν στάλθηκε και πουθενά.

Τι να υποθέσουμε;

Ποιος ο λόγος του άραγε; Ποιο το αποτέλεσμα; Υπήρχαν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες ή μήπως με αυτόν το τρόπο “τα έχουμε καλά” με όλους ;

Απορούμε…. και πραγματικά θα θέλαμε  πολύ να μάθουμε .

 

 

 

Ακολουθεί στις 12 Μαΐου Δελτίο Τύπου του Δημάρχου για τον Σκουπιδότοπο που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν ζούμε ΟΛΟΙ στο ίδιο νησί:

Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου:

  1. Αποσιωπά το γεγονός ότι στηρίξαμε τη μεταφορά των σκουπιδιών στην Πάλαιρο και επαινεί μόνο τους συνεργάτες του και τους Μεγανησιώτες που τον στήριξαν.

 

  1. Ξαφνικά ξεχνάει το ψήφισμα εναντίον του Νέου Περιβαλλοντικού Νόμου και της δημιουργίας  ΦΟΔΣΑ από την  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  ( ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου)  και επανέρχεται με διθυράμβους για αυτό.

Χωρίς υπερβολή δεν πιστεύαμε τα όσα διαβάζαμε.

 

  1. Αναφέρει θριαμβολογώντας ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά 800 τόνων απορριμμάτων! Μα γιατί είναι τόσο παράξενο;

Το 2018 η σύμβασηγια την μεταφορά απορριμμάτων έγραφε: μεταφορά όλου του εναπομείναντος όγκου των απορριμμάτων έως την εκκαθάριση του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου, με το αντίστοιχο βέβαια ποσό, και η σύμβαση του  2017 κάτι ανάλογο.

Δηλαδή μόνο φέτος μεταφέρθηκαν τα σκουπίδια. Μα ο εργολάβος πληρώνεται για συγκεκριμένους τόνους κάθε χρόνο εδώ και κάποια χρόνια.

 

  1. Μπήκαν, λέει, κάμερες ( τα αυτονόητα δηλαδή γιατί κάμερες υπήρχαν), μπήκε νέακαγκελόπορτα, και προφανώς εννοεί ότι κλείστηκε μέσα και ο δημόσιος δρόμος, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας, και το σημαντικότερο καμαρώνει ότι καθαρίστηκε ο χώρος. Σας καταθέτουμε λοιπόν και εμείςγια σύγκριση φωτογραφίες τραβηγμένες την επομένη κιόλας ημέρα της ανακοίνωσης του δημάρχου αφού  ο ίδιος  μας προκάλεσε στο δημοτικό συμβούλιο να επισκεφτούμε τον χώρο και να φωτογραφίσουμε το αποτέλεσμα.

Και το πράξαμε.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται οι θαμμένοι τόνοι σκουπιδιών κάτω από την ράμπα. Αριστερά τόνοι βαρέων  και δεξιά όλα τα σκουπίδια του 2020 που αναμένουν προφανώς νέα σύμβαση. Καθαρίστηκε μόνο ο κεντρικός διάδρομος στον οποίο φωτογραφήθηκε ο δήμαρχος για το δελτίο τύπου.

Να αναφέρουμε εδώ ότι στην ερώτηση μας που πηγαίνουν τα σκουπίδια μέχρι σήμερα  και με ποια  σύμβαση δεν πήραμε απάντηση. Δεν πήραμε όμως και ποτέ τα στοιχεία μεταφοράς, ζυγολόγια και τιμολόγια που ζητάμε επίμονα καιρό τώρα, αν  και ο κύριος δήμαρχος θορυβήθηκε όταν επικαλεστήκαμε την παρέμβαση εισαγγελέα. Να ενημερώσουμε ότι ούτε ο Χ.Υ.Τ.Α  Άρτας ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας.  Γιατί άραγε; Θα ξαναπροσπαθήσουμε!

Το θέμα των σκουπιδιών είναι μεγάλο, και το τοπίο θολό.

Και το ποιο σημαντικό :ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο τα τελευταία 6 χρόνια; Άλλος δήμαρχος;

 

 

  1. Μιλάει για δυσφήμιση για αντιπολιτευτικούς λόγους με αφορμή δημόσιες αναφορές μας για τον Σκουπιδότοπο. Αν δηλαδή προβληματιζόμαστε και αναφέρουμε τα στραβά δυσφημούμε το Μεγανήσι; Έχουμε ελευθερία έκφρασης και άποψης και λέμε αλήθειες. Να μην μιλάμε; Αγαπάει κάποιος το Νησί μας περισσότερο από κάποιον άλλο; Λυπηρά θέματα και πρωτάκουστα, όχι όμως για τη Δημοτική Αρχή.

 

  1. Τέλος γίνεται μια σαφή αναφορά για εμπρησμό. Προφανώς λοιπόν και οι Αρχές πρέπει να στραφούν εκεί και ελπίζουμε να τους δόθηκαν στοιχεία γιατί από τα γραφόμενα του Δημάρχου κάτι φαίνεται να ξέρει παραπάνω.

 

Στη συνέχεια με ανοιχτή επιστολή ζητήσαμε από την Δημοτική Αρχήνα καλέσει  ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων και των φορέων του Νησιού, προκειμένουνα  παρθούν επιτέλους  μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων,από την πανδημία, επαγγελματιών-επιχειρηματιών, αλλά και δημοτώνκαι βέβαια παρουσιάσαμε  τις προτάσεις μας.

Τελικά έγινε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με δυνατότητα συμμετοχής όλων των Δημοτικών Συμβούλων όπου συζητήθηκαν αρκετές προτάσεις και από τις τρεις παρατάξεις  και ΟΜΟΦΩΝΑ καταλήξαμε στα μέτρα τα οποία και  κοινοποιήθηκαν από την Δημοτική Αρχή  αποσιωπώντας  εντέχνως, παίζοντας  βασικά με τις λέξεις,το ρόλο όλων των Συμβούλων και της αντιπολίτευσης.

Βέβαια και εδώ τονίσαμε ΠΆΛΙ την αντίθεση μας στο ότι  η Δημοτική Αρχή  προχωρά αυτή την κρίσιμη περίοδο στην κατασκευή Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και όχι  σε ενέργειες γενναίες και τολμηρές  που θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομία του νησιού μας.

Ελπίζουμε  οι 29.000€ που προσφάτως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα δοθούν στον Δήμο Μεγανησίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid-19 να αξιοποιηθούν κατάλληλα όπως για παράδειγμα σε προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού του Περιφερειακού Ιατρείου.

Βέβαια είναι πολλά ακόμη τα θέματα που καθημερινά αναδεικνύονται μέσα από τα Δελτίου Τύπου του Δήμου και πραγματικά δεν θέλουμε να  μπούμε στον κόπο του Λόγου – Αντίλογου σε μια περίοδο που το νησί μας επιστρέφει σταδιακά στην νέα κανονικότητα, εν μέσω πανδημίας του covid-19,έχοντας  να αντιμετωπίσει  νέες προκλήσεις. Σε κάθε ένα από αυτά έχουμε κάνει επισημάνσεις τις οποίες και θα καταθέσουμε συνολικά,  όταν ολοκληρωθούν όλα τα έργα.