Ανακοίνωση Ελαιουργικού Συνεταιρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού την Κυριακή 26/07/2020 και ώρα 11.00 στο καφενείο του Τσοβόλα για υπαγωγή στο επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης του ελαιοτριβείου στις διατάξεις αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών επιχειρήσεων»

το ΔΣ