ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Τα ψέματα της κυβέρνησης και η ανύπαρκτη ενίσχυση της υγείας.