Νέα δρομολόγια φερι-μποτ Γενάρη-Φλεβάρη

West Ferrymaritime company

F/B CAPTAIN ARISTIDIS

Δρομολόγια Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

στη γραμμή: ΝΥΔΡΙ – ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΝΥΔΡΙ.

ΝΥΔΡΙ – ΣΠΗΛΙΑ – ΝΥΔΡΙ

Νυδρί προς Σπήλια                                         Σπήλια προς Νυδρί

Δευτέρα έως και Σάββατο

07.00 / 13.30 & 16.00                                      07.35 / 14.05 & 16.35

Κυριακή 09.00 & 16.00                                          09.35 & 16.35*

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά

16.00                                                                                     16.35*

Σάββατο 2 Ιανουαρίου

09.00 & 16.00                                                               09.35 & 16.35

*Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Ιανουαρίου

07.00 & 13.30                                                                   07.35 & 14.05

*Τετάρτη 6 Ιανουαρίου Θεοφάνεια

09.00 & 16.00                                                                 09.35 & 16.35