Δελτίο τύπου δήμου Μεγσνησίου για την μαρίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
Αγαπητοί Δημότες,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου στις 19/07/2020 αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης με την «ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε».
Σας ενημερώνουμε ότι με την από 05/04/2021 Αγωγή του Δήμου Μεγανησίου κατά της «ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ η από 06/05/2010 με Αρ.Πρωτ. 1799 Σύμβαση Μισθώσεως – Παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βαθέως Μεγανησίου Λευκάδας, για επανειλημμένη δυστροπία και παράβαση ουσιωδών όρων αυτής.
Η υπόθεση έχει οριστεί να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας στις 18/02/2022.
Δήμος Μεγανησίου