Δελτίο τύπου δήμου Μεγανησίου για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Δελτίο τύπου

Συμμετοχή του Δήμου Μεγανησίου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της
αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή
ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και
κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν από το Δήμο Μεγανησίου χωρίς κόστος.
Έχουν υποβληθεί προτάσεις συνολικού ύψους 6.394.441,70€ για τα ακόλουθα
έργα:

Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 13 χλμ., ύψους
3.350.000€

Αποπεράτωση του Α’ ορόφου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου
και της αίθουσας αμφιθεάτρου, ύψους 1.130.120,60€

Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης εκτός των οικισμών, με στόχο της
περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου, ύψους 350.000€

Συνολική αναβάθμιση του προγράμματος  “βοήθεια στο σπίτι” με βραχιολάκια
παρακολούθησης υγείας σε πραγματικό χρόνο για τις ευπαθείς ομάδες και
τηλεϊατρική, ύψους 364.361,60€

Ηλεκτροκίνητα δημοτικά αυτοκίνητα και λεωφορείο, με στόχο την προώθηση
πράσινης πολιτικής για την αστική κινητικότητα, στην κατεύθυνση της
μείωσης των ρύπων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών,
ύψους 800.855,50€

Ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργίας ανακύκλωσης με απορριμματοφόρο,
ανατρεπόμενο φορτηγό και κάδους, ώστε μέσω ενός αποτελεσματικού
προγράμματος  ανακύκλωσης να υπάρξει πραγματικό αντίκτυπο στην ζωή των
κατοίκων και των επισκεπτών ύψους 399.104€

Παύλος Δάγλας
Δήμαρχος Μεγανησίου