Δημοτικό συμβούλιο και συνέντευξη κου δημάρχου

Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, ξανά με τηλεδιάσκεψη. Θέματα ενδιαφέροντος η αναμόρφωση του Τ.Π. και η πιθανή παραχώρηση κτιρίου στο Λιμεναρχείο για την στέγαση προφανώς του Σταθμού. Αίτηση και της Φανερωμένης, πιθανολογούμε για το μετόχι της. Δείτε τα θέματα στην πρόσκληση:

Μεγανήσι: 23/06/2021
Αρ. πρ.: 2390

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 28 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με την
μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-03-
2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

2. Έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

3. Αίτηση Λιμεναρχείου Λευκάδας για παραχώρηση κτηρίου.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

4. Αίτηση Ι. Μονής Φανερωμένης.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

5. Αίτηση επέκτασης ηλεκτροδότησης.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

6. Αίτηση επέκτασης δικτύου ύδρευσης.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος

Εντωμεταξύ συνέντευξη στο Prisma 91,6 έδωσε ξανά ο κος δήμαρχος. Μπορείτε να την ακούσετε εδώ: