Δελτίο τύπου Δήμου Μεγανησίου για την μελέτη στα Σπήλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Μεγανησίου υπέβαλε στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας – Μεγανησίου τη μελέτη (καταφυγίου τουριστικών σκαφών) για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης λιμένα Σπηλιά Σπαρτοχωρίου (Ρόκκα – Αλμυρά).
Το έργο δίνει δυνατότητα ελλιμενισμού 60 επιπλέον σκαφών προϋπολογισμού 2.050.000,00€.
Η ωρίμανση της μελέτης του έργου και η ένταξη του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης θα ολοκληρωθεί από το Λιμενικό Ταμείο Λευκαδας Μεγανησίου αρμοδιότητας του οποίου είναι οι χερσαίες ζώνες λιμένα.
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας