Δημοτικό συμβούλιο για το νέο Προεδρείο και την Οικονομική