Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να
προσέλθουν στο Δήμο έως 01-04-2022 για υποβολή αίτησης  άδειας χρήσης
του χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , υποβάλλοντας τα παρακάτω
δικαιολογητικά.

1. Αίτηση
2.Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η
ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης
του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς
παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
3.  Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική
ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε
καθεστώς ρύθμισης.

Βασική προϋπόθεση για την ενοικίαση κοινοχρήστου χώρου είναι η μη ύπαρξη
αυθαίρετων κατασκευών εντός του χώρου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ